• Biyoloji 2 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
MÖ 4 . yüzyılda canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristo
B) Linneaus
C) John Ray
D) Friedrich Miescher

Soru 2
I Felis leo II Crocus sativusIII Canis familiarisIV Crocus abantensisYukarıda latince isimleri verilen canlılardan hangileri aynı cinste yer alır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Bazı bakterilerin yüzeylere tutunmasında etkili olan, kamçıya göre daha ince ve kısa yapıdaki uzantılara ne ad verilir?

A) Pilus
B) Mezozom
C) Endospor
D) Hücre duvarı

Soru 4
I Radyasyon II Toksik maddeIII Yüksek sıcaklıkBakterilerdeki endospor yukarıda verilen etkenlerden hangilerine direnç sağlar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Besinlerini ölü organizmaları ve canlı atıklarını ayrıştırarak karşılayan bakteriler hangi grupta yer alır?

A) Parazit
B) Saprofit
C) Fotoototrof
D) Kemoototrof

Soru 6
I Tuz gölleri II Volkan ağızlarıIII Jeotermal su kaynaklarıArkeler yukarıda verilen ortamların hangilerinde yaşayabilirler?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde yer almaz?

A) Arkeler
B) Kirpikliler
C) Sporlular
D) Kök ayaklılar

Soru 8
Yaptıkları fermantasyonla bira ve şarap üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küf mantarı
B) Maya mantarı
C) Ağaç mantarı
D) Şapkalı mantarlar

Soru 9
Ciğer otları ve karayosunları hangi bitki grubunda incelenir?

A) Damarsız tohumsuz bitkiler
B) Damarlı tohumsuz bitkiler
C) Damarlı tohumlu bitkiler
D) Açık tohumlu bitkiler

Soru 10
I Saçak kök bulundurma II İletim demetlerinin gövde içinde dağınık bulunmasıIII Gövdede enine büyümeyi sağlayan büyüme dokusunun bulunmasıVerilenlerden hangileri tek çenekli bitkilere ait özelliklerdir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Hayvanlarda sırtta yer alan, sinir kordonunu çevreleyen ve vücuda destek sağlayan kemiklerden oluşmuş yapıya ne ad verilir?

A) Por
B) Omurga
C) Bilateral simetri
D) İskelet iğneleri

Soru 12
Hayat döngülerinde polip ve medüz olmak üzere iki evre bulunan, hidra ve mercan gibi örneklere sahip olan canlı grubu hangisidir?

A) Süngerler
B) Yumuşakçalar
C) Solucanlar
D) Sölenterler

Soru 13
• Çoğu denizlerde yaşar.
• Vücutları ışınsal simetriye sahiptir.
• Vücutlarının alt kısmında tüp ayakları bulunur.Verilen özellikler aşağıdaki canlıların hangisinde bulunur?

A) Örümcek
B) Deniz anası
C) Deniz yıldızı
D) Halkalı solucan

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kemikli balıklardandır?

A) Vatoz
B) Tırpana
C) Alabalık
D) Köpek balığı

Soru 15
Aşağıdaki canlılardan hangisi plasentalı memelilerdendir?

A) Balina
B) Ornitorenk
C) Koala
D) Baykuş

Soru 16
Bir ekosistem hiçbir sorun yaratmayacak şekilde işlevini yerine getiriyorsa, bu ekosistem için ne söylenebilir?

A) Önce küçülür, sonra büyür.
B) Küçülür.
C) Büyür.
D) Dengededir.

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Normal şartlarda havadaki oksijen oranı % kaçtır?

A) 1
B) 21
C) 42
D) 78

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, atmosferde yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak, dünyanın sıcaklığını koruyan bileşiklerden biri değildir?

A) Metan
B) Azot oksit
C) Alüminyum oksitleri
D) Kloroflorokarbon

Soru 19
Metabolizmada kullanılmayan kimyasal maddeler, besin zincirinde canlıdan canlıya aktarıldığında, zincirin son halkasına doğru miktarı artar. Bu duruma ne ad verilir?

A) Ötrofikasyon
B) Ozon kirliliği
C) Biyolojik birikim
D) Karbon ayak izi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, ses kirliliğinin insan üzerinde oluşturduğu davranış bozukluklarındandır?

A) Yüksek kan basıncı
B) Solunum hızlanması
C) Adale gerilmesi
D) Ani parlamalar ve öfkeye hakim olamama

1.A — 2.C — 3.A — 4.D — 5.B — 6.D — 7.A — 8.B — 9.A — 10.B — 11.B — 12.D — 13.C — 14.C — 15.A — 16.D — 17.B — 18.C — 19.C — 20.D