• Biyoloji 4 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Farelerin 20 döl boyunca kuyruklarını keserek vücut hücrelerinde oluşan değişmelerin kalıtsal olarak yavru döllere geçmediğini ilk kanıtlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gregor Mendel
B) August Weismann
C) Hugo De Vries
D) Johansson

Soru 2
I. AA II. Aa III. aa
Yukarıda genotipleri verilen bireylerden hangileri fenotipte baskın özelliği gösterir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Soru 3
Saf döl sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşan tüm bezelyeler (F1 dölü) sarı tohumludur. Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sarı tohum, yeşil tohum özelliğine baskındır.
B) F1 dölleri bu karakter bakımından heterozigottur.
C) Yeşil tohumlu bezelyeler bu karakter bakımından homozigottur.
D) Yeşil tohum özelliği büyük harf ile gösterilir.

Soru 4
Aşağıda üç karekter bakımından genotipi verilen bireylerden hangisinin oluşturabileceği gamet çeşidi en fazladır?

A) AABBCC
B) AaBBCC
C) AaBbcc
D) AaBbCc

Soru 5
Erkek: AaBb X Kadın : AaBB
Yukarıdaki çaprazlama sonucunda ab fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir?

A) % 0
B) % 25
C) % 50
D) % 100

Soru 6
Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüylülük alelleri arasında eksik baskınlık vardır. Heterozigot bireyde tüy rengi mavidir. .
Buna göre, mavi tüylü iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşacak döllerde bu karakter bakımından kaç farklı genotip görülebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 7
AB kan grubu bireyin, ABO sistemine göre alyuvarında bulunan antijen ve kan plazmasındaki antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 8
Aşağıdaki örneklerden hangisinde eşey, genotipik olarak belirlenmektedir?

A) İnsanda 2n=46 kromozomdan 2 tanesi eşey kromozomlarıdır. Eşey kromozomları XX ise dişi, XY ise birey erkektir.
B) Bonellia viridis deniz kurdu larvası bulunduğu ortamda, dişi birey yoksa dişi, eğer dişi birey varsa dişinin hortumuna yapışarak oluşan birey erkektir.
C) Arisaema japonica bitkisinde, büyük soğanlı olanlar dişi çiçek oluştururken, küçük soğanlılarda erkek çiçekler oluşur.
D) Bir salyongoz çeşidinde (Crepidula tornicata) tek başına gelişen larva dişi, ortamda dişi varsa gelişen larva erkektir.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, istenilen farklı özelliklere sahip canlıların seçilip birbirleriyle eşleştirilerek anne ve babanın beğenilen özelliklerini taşıyan bireylerin elde edilmesi yöntemidir?

A) Yapay döllenme
B) Geleneksel ıslah
C) Gen klonlaması
D) Modern biyoteknoloji

Soru 10

Yukarıdaki soy ağacında renk körlüğü bakımından hasta olan bireyler koyu simgelerle gösterilmiştir. Soy ağacındaki bilgilere göre numaralı bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak belli değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 11
Aşağıdaki döllenmelerden hangisinde Down sendromlu erkek birey oluşabilir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 12
DNA parmak izi analizi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?

A) Adlî vakalarda suçluların belirlenmesinde
B) Safkan köpek soylarının tayin edilmesinde
C) Babalık davalarında
D) Vücut onarımında

Soru 13
Biyoteknolojik çalışmalarda ve genetik mühendisliğinde kullanılan mikroenjeksiyon yöntemi, aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında kullanılır?

A) DNA ipliğindeki genetik bilginin, mRNA’ya aktarılabilmesinde
B) DNA üzerinde bulunan genlerin, istenilen bölgelerinden kesilebilmesinde
C) Kopyalanacak geni taşıyan DNA’nın saf olarak elde edilebilmesinde
D) İstenen geni bulunduran DNA parçasının hücre içerisine aktarılabilmesinde

Soru 14
Canlı ve cansız varlıkların yer aldığı yerkürenin 16-20 km kalınlığındaki katmanına ne ad verilir?

A) Habitat
B) Biyosfer
C) Ekosistem
D) Komünite

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi populasyon örneğidir?

A) Karadeniz Bölgesindeki ormanlar
B) Eğirdir Gölü’nde yaşayan balıklar
C) Beynam Ormanı’ndaki karaçamlar
D) Çöl yaşamına uyum sağlamış canlılar

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi nötr gün bitkisidir?

A) Arpa
B) Domates
C) Patates
D) Turp

Soru 17
Aşağıdaki iklim kuşaklarından hangisi, ülkemizde coğrafi koşullara bağlı olarak görülmez?

A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Marmara iklimi
D) Çöl iklimi

Soru 18
Mineral bakımından zengin, bitki ve hayvan kalıntıları içeren, bitki gelişmesine en uygun olan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Humuslu toprak
B) Kumlu toprak
C) Kireçli toprak
D) Killi toprak

Soru 19
Toprağa karışmış bazı organik besinleri, hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleri ile parçalayarak inorganik bileşiklere dönüştüren canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrıştırıcılar
B) Üreticiler
C) Tüketiciler
D) Etçiller

Soru 20
Aşağıdaki hayvansal parazitlerden hangisi iç parazit (endoparazit) tir?

A) Bit
B) Pire
C) Tenya
D) Tahtakurusu

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 7. A 8. A 9. B 10. C 11. B 12. D 13. D 14. B 15. C 16. B 17. D 18. A 19. A 20. C