• Biyoloji 6 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir?

A) İç organları korumak
B) Mineral depolamak
C) Vücudun hareketini sağlamak
D) Vücut sıcaklığını düzenlemek

Soru 2
Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kasın boyu kısalır.
B) Kasın kalınlığı artar.
C) Kasın kütlesi artar.
D) Kasın hacmi değişmez.

Soru 3
Çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin miktarı artar?

A) Kreatinfosfat
B) Glikoz
C) Oksijen
D) ADP+P

Soru 4
Çocuklarda D vitamini azlığı nedeniyle ortaya çıkar, kalsiyum ve fosfor eksikliğinde görülür. Kemik gelişimi bozukluğuna bağlı olarak vücudu taşıyamayan bacaklarda eğrilmeler olur. Bu iskelet sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Raşitizm
B) Osteoporoz
C) Menisküs
D) Burkulma

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insanda sindirime yardımcı organlardandır?

A) Mide
B) Karaciğer
C) İnce bağırsak
D) Ağız

Soru 6
Aşağıdaki enzimlerden hangisi yağların sindirimini gerçekleştirir?

A) Pepsin
B) Laktaz
C) Lipaz
D) Amilaz

Soru 7
İnce bağırsaktan emilen yağ asidi ve gliserol aşağıdaki bölümlerin hangisinden kan dolaşımına geçer?

A) Peke sarnıcı
B) Lenf düğümleri
C) Kapı toplardamarı
D) Sol köprücük altı toplardamarı

Soru 8
Aşağıdaki sindirim sistemi rahatsızlıklarından hangisi mide ve onikiparmak bağırsağının mukozasında yara oluşması durumudur?

A) Ülser
B) Gastrit
C) Ağız mantarları
D) Laktoz hassasiyeti

Soru 9
Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalp atış hızını azaltır?

A) Adrenalin
B) Tiroksin
C) Asetilkolin
D) Nöradrenalin

Soru 10
Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük kan dolaşımı sistemine aittir?

A) Aort
B) Doku kılcalları
C) Vücut toplardamarı
D) Akciğer toplardamarı

Soru 11
Aşağıdaki damarlarda kanın akış hızı en yüksek hangisindedir?

A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Kılcal damar
D) Lenf damarı

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi doku sıvısının artması sonucu oluşan ödeme neden olmaz?

A) Kılcal lenf damarlarının tıkanması
B) Kan basıncının sürekli düşük olması
C) Kanın osmotik basıncının normalden düşük olması
D) Doku sıvısının osmotik basıncının artması

Soru 13
Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir?

A) Anemi
B) Lösemi
C) Varis
D) Kangren

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır?

A) Antikor üretimini sağlayan aşı yapılması
B) Annenin hamilelikte plasenta yoluyla çocuğuna antikor aktarması
C) Anne sütünde hazır bulunan antikorlar ile bebeğin beslenmesi
D) Hasta kişiye hastalık etkeni antikorların serum ile verilmesi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi soluk vermede görülür?

A) Diyafram kası kasılır.
B) Göğüs boşluğu hacmi artar.
C) Kaburgalar arası kaslar gevşer.
D) Göğüs boşluğunun iç basıncı düşer.

Soru 16
Denizin derinliklerine inen kişinin kanında sıvı hale geçen azot, hızla yüzeye çıkma durumunda gaz haline dönerek oluşan kabarcıklar ile damarların tıkanmasına neden olur. Bu solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astım
B) Vurgun
C) Tüberküloz (verem)
D) Karbonmonoksit zehirlenmesi

Soru 17
Böbrek atardamarı ile böbreğin glomerulus kılcal damar yumağına gelen kandan Bowman kapsülüne doğru aşağıdakilerden hangisi süzülmez?

A) Glikoz
B) Su
C) Üre
D) Protein

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin yoğunluğu böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı içeriğinde eşittir?

A) Kan hücresi
B) Vitamin
C) Tuz
D) Karbondioksit

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir?

A) Kuşların görsel ve işitsel sinyaller ile kur yapması
B) Örümceklerin ağ örmesi
C) Ötücü kuşlarda yavru bakımı
D) Martıların çöplüklerde yiyecek araması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir?

A) Koşullanma
B) Basılanma
C) Taklit
D) Alışma

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D 11. A 12. B 13. B 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. D 20. B