• Biyoloji 7 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Fotosentez yapma yeteneğine sahip canlılarda, güneş enerjisinin ATP’ye dönüşümünü sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen
B) Su
C) Klorofil
D) Karbon dioksit

Soru 2
Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev yapan ETS (elektron taşıma sistemi) molekülü hangisidir?

A) Plastokinon
B) Ferrodoksin
C) Sitokrom
D) Oksijen

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Oksidatif fosforilâsyon olayı aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Oksijenli solunum
B) Oksijensiz solunum
C) Kemosentez
D) Glikoliz

Soru 4
Hücrede üç molekül glikozun glikolizi sonucunda net ATP kazancı kaçtır?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12

Soru 5
Glikoliz reaksiyonunda en son oluşan bileşik hangisidir?

A) Fosfogliser aldehit
B) Früktoz di fosfat
C) Aset aldehit
D) Pirüvik asit

Soru 6
I Etil alkol
II Laktik asitIII Glikoz
Yukarıda verilenlerden hangileri pirüvik asitin oksijensiz koşullarda parçalanması sonucu oluşur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi klorofilin yapısında bulunmaz?

A) Demir
B) Azot
C) Oksijen
D) Magnezyum

Soru 8
Kloroplastın aşağıda verilen özelliklerinden hangisi mitokondriden farklıdır?

A) Zarla çevrili olması
B) Fotosentez yapması
C) DNA’sının olması
D) Elektron taşıma sisteminin (ETS) olması

Soru 9
biyo-7-3-9
Fotosentezin aşamalarını gösteren şemada “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Oksidatif fosforilasyon
B) Substrat düzeyde fosforilasyon
C) Karbon tutma reaksiyonları
D) ETS reaksiyonları

Soru 10
I DNA
II RNA
III Ribozom
Verilenlerden hangileri mitokondrilerin yapısında bulunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Ökaryot canlılarda glikoliz sonucu oluşan pirüvik asit, hangi organel içinde oksijenli solunum reaksiyonlarına katılır?

A) Çekirdek
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) Kloroplast

Soru 12
Krebs çemberi reaksiyonları, pirüvik asitten hangi bileşiğin oluşmasıyla başlar?

A) Glikoz
B) Sitrik asit
C) Asetil Co A
D) Okzaloasetik asit

Soru 13
biyo-7-3-13
Hakan yukarıda isimleri verilen elementlerden nükleotit modeli yaparken, hangi ikisine ihtiyaç duymaz?

A) Oksijen Fosfat
B) Karbon Hidrojen
C) Hidrojen Azot
D) Magnezyum Demir

Soru 14
Ökaryot canlı hücresinde DNA molekülünün bulunduğu yerler hangisinde doğru verilmiştir?

A) Çekirdek, mitokondri, kloroplast
B) Mitokondri, kloroplast, sitoplazma
C) Ribozom, çekirdek, mitokondri
D) Kloroplast, sitoplazma, çekirdek

Soru 15
DNA’daki her nükleotidin yapısında kesinlikle bulunması gereken molekül hangisidir?

A) Riboz
B) Adenin
C) Timin
D) Fosfat

Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin her ikisi de pürin bazlarındandır?

A) Adenin Guanin
B) Guanin Sitozin
C) Sitozin Timin
D) Adenin Timin

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
biyo-7-3-17
Şekilde bir bölümü verilen DNA molekülündeki organik bazlar arasında, toplam kaç hidrojen bağı vardır?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

Soru 18
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Enzim kullanılır.
B) ATP harcanır.
C) Riboz şekeri kullanılır.
D) Fosfat grubu kullanılır.

Soru 19
Bir canlıda sentezlenen protein molekülündeki aminoasitlerin dizilişi, serintrozinmetiyonintrozintriptofan şeklindedir.Buna göre bu sentezde en az kaç farklı tRNA görev almıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 20
Hücre bölünmesinden önce DNA’dan yeni DNA sentezlemesine ne denir?

A) Replikasyon
B) Transkripsiyon
C) Translasyon
D) Sentral Doğma

1.C — 2.C — 3.A — 4.B — 5.D — 6.B — 7.A — 8.B — 9.C — 10.D — 11.B — 12.C — 13.D — 14.A — 15.D — 16.A — 17.B — 18.C — 19.D — 20.A