• Fıkıh 2 – Test 3Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?

A) Niyet etmek
B) Ağzı yıkamak
C) Burnu yıkamak
D) Bütün bedeni yıkamak

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

A) Niyet etmek
B) Besmele ile başlamak
C) Başı mesh etmek
D) Boynu mesh etmek

Soru 3
Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
B) Teyemmüme niyet ile başlamak sünnettir.
C) Hem namaz abdesti hem de gusül abdesti yerine geçer.
D) Her namaz vakti için ayrı teyemmüm almak gerekir.

Soru 4
Mest ve sargı üzerine mesh etmenin süresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Abdestli olarak giyilen mest üzerine 72 saat süre ile mesh edilebilir.
B) Yolculuk esnasında mest üzerine mesh etmenin süresi 24 saattir.
C) Mest üzerine mesh etmenin süresi mest giyildikten sonra başlar.
D) Abdest organlarından birisi sargılı ise bu sargı üzerine mesh etmenin belli bir süresi yoktur.

Soru 5
Namazın dışındaki farzlarından (namazın hazırlık şartlarından) birisi olan “hadesten taharet” ne anlama gelmektedir?

A) Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması
B) Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi
C) Cünüplük ve abdestsizlik halinden temizlenilmesi
D) Namaz kılacak kimsenin vücudunu, kıyafetini ve namaz kılacağı yeri her türlü pislikten temizlemesi

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerindendir?

A) Fatiha suresini okumak
B) Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan ve kamet okumak
C) Namazın rükünlerini sırası ile geciktirmeden yapmak
D) Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekatında yoktur?

A) Besmele
B) Rûku
C) Fatiha
D) Sübhaneke

Soru 8
Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi ya da vaciplerinden birinin terk edilmesinden dolayı yapılması gereken secde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sehiv secdesi
B) Tilavet secdesi
C) Şükür secdesi
D) Dua secdesi

Soru 9
Cemaatle kılınan namaza başında yetişemeyip sonradan imama uyan kimseye ne denir?

A) Müdrik
B) Mukim
C) Mesbuk
D) Lahik

Soru 10
“Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız diye oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet) Oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) Sorumluluk bilincini geliştirir.
B) Yerine getirilmesi farzdır.
C) Sevabı diğer ibadetlere göre daha fazladır.
D) İslam’dan önceki kavimlere de farz kılınmıştır.

Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde daha çok orucun toplumsal faydası dile getirilmiştir?

A) İradeyi güçlendirir.
B) Sabırlı olmaya alıştırır.
C) Vücut sağlığına fayda sağlar.
D) Yoksulların durumunu anlamaya vesile olur.

Soru 12
Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır?

A) Adak orucu
B) Kaza orucu
C) Şevval orucu
D) Nafile orucun bozulmasından dolayı tutulan oruç

Soru 13
Toprak ürünlerinden alınan zekat miktarına ne denir?

A) Öşür
B) Havayic
C) Nisap
D) Nema

Soru 14
Kişinin ölümünden sonra da sevap almasına vesile olacak kalıcı sadakalara ne ad verilir?

A) Hibe
B) Fidye
C) Fıtır sadakası
D) Sadaka-i cariye

Soru 15
Hac ibadetinin yapılış vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde
B) Zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde
C) Rebiülevvel ayının 12. gününde
D) Şevval ayının 6. gününde

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?

A) Şeytan taşlamak
B) İhrama girmek
C) Kabe’yi tavaf etmek
D) Arafat’ta vakfe yapmak

Soru 17
Hac ibadeti yapılış şekli bakımından üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) İfrad Haccı
B) Kıran Haccı
C) Veda Haccı
D) Temettü Haccı

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaların yeni doğan çocukları için şükür amacıyla kestikleri kurbandır?

A) Akika
B) Kefaret
C) Adak
D) Hedy

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrenin ortak şartıdır?

A) Vakfe
B) Tavaf
C) Kurban kesme
D) Şeytan taşlama

Soru 20
İslam dinine göre korunması gereken haklar (zarurat-ı hamse) beş maddede toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Aklın korunması
B) Neslin korunması
C) Örfün korunması
D) Mülkiyetin korunması

1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.C 10.C 11.D 12.B 13.A 14.D 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.C