• Fıkıh 2 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)
Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Tevekkül
B) Taharet
C) Ukubat
D) Muamelat

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

A) Yellenmek
B) Uyumak
C) Bayılmak
D) Ağlamak

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir?

A) Vakit
B) Niyet
C) Kıyam
D) Setr-i Avret

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kerahet vakitlerinden biri değildir?

A) Güneş battıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
B) Güneş doğduktan sonra yaklaşık 45 dakikalık süre
C) Güneş tam tepe noktasında iken başlayıp, batıya meyledene kadarki süre
D) Güneş’in batışından yaklaşık 45 dakika önce başlayıp batana kadar ki süre

Soru 5
Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz?

A) Namazın farzlarından birini terk etmek
B) Namazdayken konuşmak veya gülmek
C) Kıyamda sübhaneke duasını okumayı unutmak
D) Ayetleri, anlamı bozacak şekilde okumak

Soru 6
Hanefi mezhebine göre aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

A) Vitir namazı
B) Cuma namazı
C) Cenaze namazı
D) Teheccüd namazı

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü bir ibadet değildir?

A) Fitre
B) İtikâf
C) Umre
D) Teravih

Soru 8

Tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 9
“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir, o bilendir.” (Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) Malı temizlediği
B) Günahlardan arındırdığı
C) Malı bereketlendirdiği
D) Fakire verilmesi gerektiği

Soru 10
Zekât verecek kişinin aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

A) Hür olması
B) Mukim olması
C) Dinen zengin olması
D) Ergenlik çağına gelmiş olması

Soru 11
“İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Zekât
B) İtikâf
C) Sadaka-i Fıtr
D) Sadaka-i Cariye

Soru 12
Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1/10
B) 1/20
C) 1/30
D) 1/40

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz?

A) Güzel koku sürmek
B) Tırnakları kesmek
C) Bitkileri koparmak
D) Banyo yapmak

Soru 14
• Kâbe’nin etrafında dönülerek yapılır.
• Haccın farzları arasında yer alır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sa’y
B) Tavaf
C) Vakfe
D) Şeytan taşlama

Soru 15
I. Ziyaret tavafı
II. Kudüm tavafı
III. Veda tavafı
Verilen tavaf çeşitlerinden hangisini/hangilerini hac’da yapmak farzdır?

A) Sadece I
B) Sadece II
C) II ve III
D) I ve III

Soru 16
Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adak
B) Akika
C) Hedy
D) Şükür

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi umrenin şartlarından biri değildir?

A) İhram
B) Tavaf
C) Vakfe
D) Sa’y

Soru 18
Cemaatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitir namazı
B) Cuma namazı
C) Teravih namazı
D) Beş vakit namaz

Soru 19
“Sen öğüt ver. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.” (Ğâşiye suresi, 21-22. Ayetler)
Bu ayetler temel hak ve hürriyetlerden hangisine yöneliktir?

A) Yaşama hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Neslin korunması
D) İnanç ve ibadet hürriyeti

Soru 20
“Allah emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” (Nisâ suresi, 58. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan konulardan biridir?

A) İbadet
B) Liyakat
C) Tevekkül
D) Mülkiyet

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.B 9.C 10.B 11.D 12.A 13.D 14.B 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20.B