• Karş.Din. Tar. 2 – Test 3Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin ortak inancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Adem’in peygamberliği
B) Hz. İsa’nın peygamberliği
C) Allah inancının içeriği
D) Irka dayalı din anlayışının reddedilmesi

Soru 2
Aşağıdaki dinlerden hangisi monoteist (tek tanrılı) inanç sistemi içinde kabul edilir?

A) Caynizm
B) Sihizm
C) Şintoizm
D) Hinduizm

Soru 3
Hz. Musa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Musa MÖ. 1250’li yıllarda yaşamıştır.
B) Firavun’un sarayında öz annesi tarafından emzirilmiştir.
C) Hz. Şuayb’in kızlarından biriyle evlenmiştir.
D) Hz. Yahya kendisine yardımcı olarak verilmiştir.

Soru 4
Günümüz Hristiyanlığının şekillenmesinde etkili olan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrus
B) Andreas
C) Pavlus
D) Tomas

Soru 5
Ahiret inancı aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır?

A) Hinduizm
B) Hristiyanlık
C) Şintoizm
D) Konfuçyanizm

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir din kurucusu değildir?

A) Buda
B) Nanak
C) Mahavira
D) Kşatriya

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa ile ilgili Hristiyanların düşüncesi değildir?

A) Babasız olarak Meryem’den doğmuştur.
B) Allah Ona tanrılık vermiştir.
C) Hz. İsa teslisin ilk unsurudur.
D) İncil yazarları vahyi Hz. İsa’dan almıştır.

Soru 8
• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
• 60 yaşında seziş yoluyla herşeyi kavradım.
• 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim. Bu sözlerin sahibi Çinli filozof ve din kurucusu kimdir?

A) Konfüçyüs
B) Zerdüşt
C) Lao-Tzu
D) Parsva

Soru 9
Aşağıdaki dinler ve bekledikleri kurtarıcı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hinduizm –> Kalki
B) Budizm –> Maitreya
C) Yahudilik –> Mesih
D) Hristiyanlık –> Saoşyant

Soru 10
“Beş Klasik” ve “Dört Kitap” adlı metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Konfüçyanizm
B) Zerdüştlük
C) Şamanizm
D) Şintoizm

Soru 11
Aşağıdaki kandillerden hangisi Hz. Muhammed’in hayat hikayesiyle doğrudan ilişkili değildir?

A) Miraç
B) Berat
C) Mevlit
D) Kadir Gecesi

Soru 12
Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada aşağıdaki ilimlerden hangisinin en az katkısı vardır?

A) Tefsir
B) Hadis
C) Fıkıh
D) Tecvit

Soru 13
Aşağıdaki dinlerin hangisinde hac mekanları tek merkezde toplanmıştır?

A) Hristiyanlık
B) Hinduizm
C) İslamiyet
D) Budizm

Soru 14
Fısıh, Şavuot ve Sukkot bayramları aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Yahudilik
B) Zerdüştlük
C) Konfüçyanizm
D) Hristiyanlık

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait bir mabettir?

A) Kilise
B) Sinagog
C) Şapel
D) Katedral

Soru 16
Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?

A) Vahye dayalı kitaplardır.
B) Peygamberlerinden sonra kitap haline getirilmişlerdir.
C) Ahiret inancı ortak konulardandır.
D) Peygamberlerinin fikirlerinden oluşmaktadır.

Soru 17
Kurban ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam’da belli hayvanlar kurban edilir.
B) Hristiyanlarda kurban Hz. İsa’nın çarmıh olayıyla iptal edilmiştir.
C) Zerdüşt canlı hayvan kurbanını teşvik etmiştir.
D) Mabetlerinin yıkılmasından sonra Yahudiler kurban ibadetini askıya almışlardır.

Soru 18
Yahova şahitleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendilerini ayrı bir din olarak görürler.
B) Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul ederler.
C) Vatan, millet ve bayrak gibi kavramlara karşıdırlar.
D) Kan bağışını ve organ naklini kabul etmezler.

Soru 19
• Et yemezler, kahve, çay, sigara ve içki içmezler.
• Cumartesi gününü dinlenme günü kabul eden Hristiyanlardandır.
• Türklerin İsa Mesih’in ikinci gelişini engellediğine inanırlar. Hakkında bilgi verilen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adventisler
B) Baptistler
C) Yahova şahitleri
D) Mesih inanlıları

Soru 20
Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden anlamca farklıdır?

A) “İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran” (Hristiyanlık)
B) “Bir kimse kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz.” (İslam)
C) “İyi insan diğerlerinin kazancını kendi kazancı, kaybını da kendi kaybı olarak görür.” (Taoizm)
D) “Yaşamdan zevk almak isteyen, dilini, kötülükten dudaklarını yalandan uzak tutsun.” (İncil)

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A 11.B 12.D 13.C 14.A 15.B 16.D 17.C 18.B 19.A 20.D