• Sağlık Bilgisi 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bedensel iyilik hâli ile ilgilidir?

A) Sakat olmama
B) Ailesiyle olumlu ilişkiler kurma
C) Yeni koşullara uyum sağlama
D) Çevresinden olumlu etkilenme

Soru 2
I Ana ölüm hızı II Kaba doğum hızıIII Nüfus artış oranıYukarıda verilenlerden hangileri bir ülkenin sağlık düzeyini göstermek için kullanılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen kimyasal etmenlerdendir?

A) İklim koşulları
B) Halka açık yerler
C) İçme ve kullanma suları
D) Tarımda kullanılan böcek öldürücü maddeler

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkeninin, vektör olarak adlandırılan hayvanlar tarafından, insanlara taşınması sonucu oluşan hastalıklardandır?

A) Sıtma
B) Tifo
C) Dizanteri
D) Çocuk felci

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, hastanın ayakta muayene ve tedavisinin yapıldığı birinci basamak tedavi merkezlerindendir?

A) Doğum evleri
B) Üniversite hastaneleri
C) Ana ve çocuk sağlığı merkezleri
D) Onkoloji (kanser) hastaneleri

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Sağlıklı yaşamın temeli kişisel temizlikle başlar.
B) Kişisel temizlik uygulamaları okulla birlikte başlar.
C) Temiz olan bireyin kendine güven duygusu artar.
D) Kişisel temizliğine dikkat eden bireylerden oluşan toplumlar sağlıklı yaşar.

Soru 7
I Yiyecek artıkları II Duyarlı bir diş yüzeyiIII Asit oluşmasına neden olan mikroorganizmalarYukarıdakilerden hangileri dişlerde çürüklerin oluşmasına neden olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonların neden olabileceği hastalıklardan değildir?

A) Çocuk felci
B) Eklem romatizması
C) Kemik iltihapları
D) Alerjik rahatsızlıklar

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dişlerde renk bozukluğuna neden olmaktadır?

A) Süt dişlerinin erken kaybedilmesi
B) Tırnak yeme, parmak emme gibi yanlış alışkanlıklar
C) Kişinin aldığı flor miktarının fazla olması
D) Dişlerin çene kemiği üzerinde dizilişinin bozuk olması

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi düzenli spor yapmanın yararları arasında sayılmaz?

A) Tansiyon normal değerlerde kalır.
B) Kandaki akyuvar sayısı artar, alyuvar sayısı azalır.
C) Koroner damarlarda daralma ve tıkanma riski azalır.
D) Kan dolaşımı ve kanın tüm vücuda yayılması kolaylaşır.

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Aşağıda verilenlerden hangisi aile planlaması konusunda bilgi alınabilecek yerlerden biri değildir?

A) Sağlık ocakları
B) Kadın doğum servisleri
C) Büyük hastanelere yakın oturan akrabalar
D) Ana ve çocuk sağlığı merkezleri

Soru 12
I Hormonlar II BeslenmeIII Fiziki çevreYukarıdakilerden hangileri büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
İnsanlarda vücut ve zeka gelişiminin en hızlı olduğu büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?

A) Bebeklik
B) Çocukluk
C) Okul çağı
D) Ergenlik

Soru 14
• Anal ya da tuvalet eğitimi dönemi de denir.
• Çocuk yardımsız yürüyebilir.
• Yasak ve kısıtlamalara direnç gösterir.Yukarıda bazı özellikleri verilen büyüme ve gelişmedeki özerklik dönemi hangi aylar arasında görülür?

A) 0 – 6
B) 6-12
C) 12-36
D) 36-72

Soru 15
I Ergenin beslenmesine özen göstermesi, spor, müzik vb. uğraşlar edinmesi sağlanmalı II Aileler ergenin tüm isteklerini yerine getirmeliErgenlik dönemindeki bireylere ailelerin davranışı ile ilgili yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının korunmasında yanlış davranışlardandır?

A) Kişi kendini tanımalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle kendini kabul etmelidir.
B) Kişi, kendi özelliklerini koruyarak yaşadığı toplumun gerçeklerine göre davranmalıdır.
C) Kişi, çevresindeki farklı görüşlere aldırmadan bildiği doğrultuda kendince yaşamalıdır.
D) Yeni durumlara gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlayabilmelidir.

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimi hangisidir?

A) Pasif içicilik
B) Tolerans gelişimi
C) Madde bağımlılığı
D) Yoksunluk sendromu

Soru 18
Sigarada bulunan hangi zararlı madde, soluk borusunun iç yüzeyindeki kirpikli yapıyı bozarak, akciğerlere kirli havanın doğrudan alınmasına neden olur?

A) Nikotin
B) Aseton
C) Amonyak
D) Katran

Soru 19
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkındaki kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?

A) Toplu taşıma araçlarında sigara içmek
B) Kapalı mekanlarda sigara satmak
C) Kitle iletişim araçlarında sigara reklamı yapmak
D) Sağlık kurumlarının binalarında sigara içmek

Soru 20
I Bağımlılar tedavi sırasında istekli, kararlı ve sabırlı olmalıdır. II Bağımlılık tedavisine başlamak için bağımlının maddi durumu çok iyi olmalıdır.Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi ile ilgili yukarıda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

1.A — 2.D — 3.D — 4.A — 5.C — 6.B — 7.D — 8.A — 9.C — 10.B — 11.C — 12.D — 13.A — 14.C — 15.A — 16.C — 17.B — 18.D — 19.B — 20.A