• Sağlık Bilgisi 1 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu haldir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık
B) Toksik
C) Hastalık
D) Fizik tedavi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, ortopedik engelliliğe neden olabilecek durumlardan biri değildir?

A) Romatizma hastalıkları
B) Yeterli beslenme
C) Ateşli hastalıklar
D) Kazalar

Soru 3
I. Tifo
II. Balık pulluluk
III. Nörofibromatozis
Verilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak oluşan kalıtsal hastalıklardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
• Verem savaş dispanserleri
• Üniversitelerin medikososyal birimleri
• Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri
Yukarıda verilen sağlık üniteleri, hangi tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

A) Birinci basamak
B) İkinci basamak
C) Üçüncü basamak
D) Rehabilitasyon

Soru 5
Bilgi, görgü, hoşgörü ve bedensel yetenekler yönünden en üst düzeyde gelişmeye – - – - adı verilir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Refleks
B) Büyüme
C) Öğrenme
D) Olgunlaşma

Soru 6
Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir?

A) 1.
B) 3.
C) 5.
D) 7.

Soru 7
I. Yaşıtlarıyla birlikte oynamayı öğrenmesi
II. Geniş refleksler topluluğuna sahip olması
III. Kendi davranışlarının sorumluluğunu yüklenebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, okul çağı dönemindeki sağlıklı bir çocuğun sahip olduğu özelliklerdendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel aktivitenin sağladığı yararlardandır?

A) Vücudun düzenli çalışması
B) Zihinsel gelişimin yavaşlaması
C) Duygusal gelişimin engellenmesi
D) Tüketilen besinlerin vücuda verdiği zararları artırması

Soru 9
Üç basamağı olan sağlığın korunması kavramı birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetlerini içerir.
Buna göre, verilenlerden hangisi birincil koruma hizmetleri kapsamında değerlendirilir?

A) Erken tanı
B) Rehabilitasyon
C) Aile planlaması
D) Tedavi hizmetleri

Soru 10
Şişmanlığı saptamak için kullanılan yöntemlerin en çok tercih edileni beden kitle indeksine (BKİ) göre değerlendirme yöntemidir.
Buna göre, beden kitle indeksi “18.5 kg/boy’un altında” olan kişiler için ne söylenebilir?

A) Zayıf
B) Normal
C) Şişman
D) Hafif şişman

Soru 11
Banyo yapma ve giyecek temizliğiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Suyun, kurna ya da kovadan alınarak kullanılmasının uygun olması
B) Başkasına ait havlu, terlik, kese gibi malzemelerin kullanılması
C) Banyo yapılırken suyun sıcaklığının ortalama 33-38oC olması
D) Yatarken giyilen kıyafetlerin sık yıkanması ve ütülenmesi

Soru 12
I. Kemik iltihapları
II. Alerjik rahatsızlıklar
III. Kalp zarı iltihaplanması
Yukarıdakilerden hangileri, diş etlerinde meydana gelebilecek iltihaplanma ya da dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonların neden olduğu rahatsızlıklardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı hizmetlerinin ikincil koruma ilkelerindendir?

A) İlaç kullanımının takip edilmesi
B) Kişisel gelişim programlarının uygulanması
C) Kromozomal anomalileri önlemek amacıyla eğitim verilmesi
D) Ruh sağlığı açısından risk gruplarının belirlenmesi ve önlem alınması

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının sınav performansı üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A) Sınav başarısını artırması
B) Düşünceleri organize etmede zorlanılması
C) Kavram ve sözcüklerin kolay hatırlanabilmesi
D) Sınav esnasında soruların kolaylıkla cevaplanabilmesi

Soru 15
İletişim engellerini kaldırmanın en etkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da bu engeli ortadan kaldırmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

A) Kaynağın gönderdiği mesajların sadece sözlü olması
B) Mesajın, alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmesi
C) Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığının geri bildirimle kontrol edilmesi
D) Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarının giderilmesi

Soru 16
Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek, hangi şiddet türü içerisinde değerlendirilir?

A) Cinsel şiddet
B) Fiziksel şiddet
C) Duygusal istismar
D) Ekonomik istismar

Soru 17
Maddenin kullanılmamasıyla ortaya çıkacak rahatsızlığı önlemek ve daha önce elde edilen doyuma ulaşmak amacıyla madde alma isteği duymaya ne ad verilir?

A) Yoksunluk sendromu
B) Psikolojik bağımlılık
C) Fiziksel bağımlılık
D) Tolerans gelişimi

Soru 18
Tütünün içerisinde bulunan ve esas bağımlılık yapan madde, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arsenik
B) Metanol
C) Nikotin
D) Amonyak

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, alkolün karaciğere verdiği zararlardandır?

A) Siroz
B) Hafıza kaybı
C) Denge bozukluğu
D) Beslenme bozukluğu

Soru 20
Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye “tedavi aşamasında” yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Olumlu hobiler kazanmasının sağlanması
B) Ruhsal problemlerin çözümlenmeye çalışılması
C) Bağımlı olduğu maddeden uzaklaştırılarak yoksunluk belirtileriyle savaşılması
D) Tekrar iş gücü kazandırılarak çalışabilecek ve topluma yararlı olacak hale getirilmesi

1.C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A 11.B 12.D 13.A 14.B 15.A 16.D 17.B 18.C 19.A 20.C