• Sağlık Bilgisi 2 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Bireyin ilk deneyimlerini kazandığı, ilk tutum ve davranışlarının belirlendiği ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkokul
B) Aile
C) İş yeri
D) Toplum

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tüm ailelerde bulunması gereken niteliklerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ailenin kapsamı sınırsızdır.
B) Aile, duygusal bir temele dayanır.
C) Aile üyelerinin sorumlulukları vardır.
D) Aile, toplumsal kurallarla çevrilidir.

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarından değildir?

A) İstenmeyen gebelikleri önlemek
B) Doğum yapma yaşını ayarlamak
C) Ailelerin en az iki çocuk sahibi olmalarını sağlamak
D) Bedenen ve ruhen sağlıklı çocuklar yetişmesini sağlamak

Soru 4
Doğuma kadar embriyonun anne ile bağlantısını ve beslenmesini sağlayan yapıya ne ad verilir?

A) Zigot
B) Lohusa
C) Yumurtalık
D) Plasenta

Soru 5
Normal gebelik süresinde, gebeliğin en riskli olduğu ve düşüğün ortaya çıkma olasılığının en yüksek olduğu aylar hangisidir?

A) 03
B) 35
C) 57
D) 79

Soru 6
I Annenin 25-35 yaş arasında olması II Ailede kalıtsal bir hastalığın bulunmasıIII Annenin aşırı kilolu ya da zayıf olmasıYukarıdakilerden hangileri gebelikte risk oluşturabilecek durumlardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7Bu Sorular www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Bebekler sağlıklı şekilde doğduğunda verilen ilk besin aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Saf su
B) Anne sütü
C) Şekerli su
D) Pastörize süt

Soru 8
• Ağız içinde ufak, beyaz noktacıklar şeklinde görülür.
• Emme güçlüğü ve ağrıya yol açar.
• Karbonatlı su ile tedavi edilmeye çalışılır.Yukarıda bazı özellikleri verilen ve özellikle süt çocuklarında görülen sağlık sorununun adı nedir?

A) Pamukçuk
B) Zatürre
C) Sarılık
D) Doğmalık hastalık

Soru 9
Hastalık etkeni olan herhangi bir mikroorganizmanın vücuda girerek üremesi durumuna ne denir?

A) Vektör
B) Enfeksiyon
C) Kuluçka süresi
D) Bulaşma süresi

Soru 10
I Beslenme eğitimi II Bağışıklama (aşılama)III Sağlık eğitimiYukarıdakilerden hangileri bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11Bu Test www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Normal şartlarda, yetişkin sağlıklı bir insanda vücut sıcaklığı kaç ºC olmalıdır?

A) ,345
B) ,365
C) ,375
D) 38

Soru 12
Hastalanan kişinin, sağlam kişilerle temasını keserek hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla ayrı bir odaya alınmasına ne denir?

A) Endemi
B) Epidemi
C) Tecrit
D) Dezenfeksiyon

Soru 13
Aşağıdaki çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarından hangisinin etkeni bakterilerdir?

A) Difteri
B) Su çiçeği
C) Kızamıkçık
D) Çocuk felci

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır?

A) Sıtma
B) Verem
C) Kızıl
D) Frengi

Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi ilk yardımın tedbir ve kurtarma aşamasında yapılır?

A) En yakın acil yardım ekibine haber verilir.
B) Olay yerinde ne olduğu süratle değerlendirilir ve olay yeri kontrol altına alınır.
C) Kalbin çalışması ve dolaşımın sağlanması gerekir. Kanama varsa kontrol altına alınır.
D) Hasta ve yaralılar, mevcut araçlarla en kısa zamanda acil yardım merkezlerine nakledilir.

Soru 16Bu Sorubankası www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
I Kişinin ruhsal durumu II Alkol ve madde bağımlılığıIII Kişinin eğitim düzeyi ve tedbirsiz oluşuYukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III 48

Soru 17
I Batan cisimler çıkarılır. II Kanama varsa durdurulur.III Yaranın üzeri kapatılarak acil yardım istenir.Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru uygulamalardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
I Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli ve sürekli akış hâlindedir. II Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp ile uyumlu kesik kesik akar.Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 19
Yaralının durumuna göre, yaralı taşıma şekillerinden hangisi yanlıştır?

A) Kaburga kırığı sırt üstü yatış
B) Bacak kırığı sırt üstü yatış
C) Baş yaralanmaları yarı oturuş pozisyon
D) Açık göğüs yaralanması yarı oturuş pozisyon

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nakli yapılan dokulardandır?

A) Kalp
B) Böbrek
C) İnce bağırsak
D) Kemik iliği

1.B — 2.A — 3.C — 4.D — 5.A — 6.C — 7.B — 8.A — 9.B — 10.D — 11.B — 12.C — 13.A — 14.D — 15.B — 16.D — 17.C — 18.C — 19.A — 20.D