• T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra, aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Demokratik Halk Partisi
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Sosyal Demokrat Halkçı Parti

Soru 2
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk hükûmeti, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A) Refet Bele
B) Fethi Okyar
C) İsmet İnönü
D) Fevzi Çakmak

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Yeni Türk harfleri olarak kabul edilen Latin Alfabesini halka öğretmek amacıyla Türkiye genelinde açılan eğitim kurumları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köy Enstitüleri
B) Türk Dil Kurumu
C) Millet Mektepleri
D) Hıfzıssıhha Enstitüleri

Soru 4
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan ikinci isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koçkiri İsyanı
B) Menemen Olayı
C) Şeyh Sait İsyanı
D) Çerkez Ethem Ayaklanması

Soru 5
“Ulusal Ekonomi İlkesi”, aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Amasya Görüşmelerinde
D) İzmir İktisat Kongresi’nde

Soru 6
Atatürk’ün, aşağıdaki inkılaplarından hangisi;
• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak,
• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmakamacıyla yapılmıştır?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

Soru 7
Aşağıdaki kanunlardan hangisi, mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yenilerinin kurulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır?

A) Soyadı Kanunu
B) Kabotaj Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Teşviki Sanayi Kanunu

Soru 8
Musiki Muallim Mektebine hangi yıl opera ve tiyatro bölümleri eklenerek, Ankara Devlet Konservatuarına dönüştürülmüştür?

A) 1941
B) 1936
C) 1929
D) 1923 12

Soru 9
Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen Kabotaj Kanunu’yla, aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

A) Tarıma dayalı ekonominin geliştirilmesi
B) Bazı unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması
C) Ekonomik hayatta kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi
D) Türk kara sularında yalnızca Türk gemilerinin yolcu ve yük taşıması

Soru 10
14 Haziran 1839 tarihi ülkemizde, aşağıdakilerden hangisinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir?

A) Polisin
B) Donanmanın
C) Jandarmanın
D) Kara Kuvvetlerinin

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
“Abdurrahman Melek kimdir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atatürk’ün vefat ettiği gün görevde olan TBMM Başkanıdır.
B) Atatürk’ün hastalığına teşhis koyan doktordur.
C) Hatay Cumhuriyeti’nin devlet başkanıdır.
D) Hatay Cumhuriyeti’nin başbakanıdır.

Soru 12
Farklı inanç ve düşüncelere saygılı oluş, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşır?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik

Soru 13
• Balkan Antantı
• Sadabat PaktıTürkiye, yukarıdaki antlaşmaları imzalamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Hatay sorununu çözmeyi
B) Bölgesel barışı sağlamayı
C) Osmanlı borçlarını ödemeyi
D) Boğazlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin şartlarından biridir?

A) İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi’nde Türk askeri bulunmayacak.
B) Boğazların deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından düzenlenecek.
C) Rusya ile Batılı devletlerden biri arasında savaş olacak olursa, Rusya ile savaşan devletin donanmasına Boğazlar kapatılacak, fakat Rus donanması kısıtlama olmaksızın geçebilecek.
D) Ticari gemiler barış zamanında, gece ve gündüz, bayrağı ve yükü ne olursa olsun sağlık denetimi hariç hiçbir işlem olmaksızın Boğazlar’dan geçiş ve gidiş geliş özgürlüğünden yararlanabilecek.

Soru 15
“……………., bir toplumun köhneleşmiş kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.”Verilen cümledeki boşluğa, aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Islahat
B) İhtilal
C) İnkılap
D) Tedrisat

Soru 16
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, anayasamızda, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifadesini bulmuştur.Bu bilgiye göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birleştirici olduğu
B) Millî birliği sağladığı
C) Zümre üstünlüğüne önem verdiği
D) Millet fertlerini birbirine bağladığı

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Mustafa Kemal Atatürk, hazırlamış olduğu vasiyetinde servetinin önemli bir kısmını, aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakmıştır?

A) Ziraat Bankasına
B) Çocuk Esirgeme Kurumuna
C) Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesine
D) Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumuna

Soru 18
I Mihver Devletleri’ni “Almanya İtalya ve Japonya” oluşturmuştur. II Birleşmiş Milletler Örgütü, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.III ABD, II. Dünya Savaşı’nın başında tarafsız olduğunu ilan etmiştir.IV Winston Churchill, İngiliz devlet adamı ve yazarıdır. Verilen bilgi cümlelerinin doğru “D” veya yanlış “Y” olarak gruplandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? 

I II III IV
A) D D Y Y
B) D Y D D
C) Y Y D D
D) Y D Y Y

Soru 19
II. Dünya Savaşı’nın başlarında Türkiye’nin izlediği tutum için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tarafsız kalmıştır.
B) Müttefik Devletleri’ne katılmıştır.
C) Rusya’yla iş birliği içinde olmuştur.
D) Mihver Devletleri’nin yanında yer almıştır.

Soru 20
21 Temmuz 1946 gününün Türk siyasi tarihi açısından önemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı.
B) Türk siyasi partilerinden biri olan Demokrat Parti kuruldu.
C) Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükûmetini kurdu.
D) İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.

1.A — 2.C — 3.C — 4.B — 5.D — 6.A — 7.D — 8.B — 9.D — 10.C — 11.D — 12.A — 13.B — 14.D — 15.C — 16.C — 17.D — 18.B — 19.A — 20.A