• Temel Dini Bilgiler 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşabileceğini savunan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agnostizm
B) Politeizm
C) Gnostizm
D) Monoteizm

Soru 2
Kişi, inancı sayesinde diğer insanlarla olan ortak yönlerinin farkına varır ve bir yaratıcı tarafından ortak bir gayeyle yaratıldığını fark eder. Bu bilinçte olan kişi toplumda ayrılıkları değil, ortak noktaları ön plana çıkararak huzurun yaygınlaşmasına yardımcı olur.Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din Toplum ilişkisi
B) Din Nedir?
C) İnanç İbadet ilişkisi
D) Yeryüzündeki Belli Başlı Dinler 42

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin tanrılarından biri değildir?

A) Şiva
B) Vişnu
C) Brahma
D) Mahavira

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

A) Monofizit Angilikan
B) Reformist
C) Protestan
D) Katolik

Soru 5
Hendek Savaşı’nda hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir?

A) Selmanı Farisi
B) Abdullah b. Zeyd
C) Sad. b. Ebi Vakkas
D) Abdullah b. Revaha

Soru 6
Uhud Savaşı’nda Müslümanlar savaşı kazanmak üzere iken savaşı müşriklerin lehine çeviren komutan kimdir?

A) Amr b. As
B) Ebu Sûfyan
C) Halit b. Velit
D) Umeyye b. Halef

Soru 7Bu Sorular www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Mekke’nin fethinde sığınılmasını istediği yerlerden biridir?

A) Kâbe
B) Darün Nedve
C) Darül Erkam
D) Mescidi Nebi

Soru 8
Allah’tan başka hiçbir varlıkta olmayan sıfatlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

A) Lafzatullah
B) Zatî sıfatlar
C) Subutî sıfatlar
D) Esmaûl Hüsna

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın görmesi anlamına gelir?

A) Semi
B) Basar
C) Beka
D) Kelam

Soru 10
İnsanların sevap ve günahlarını kaydetmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsrafil
B) Mikail
C) Münker Nekir
D) Kiramen Katibin

Soru 11Bu Test www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdaki peygamber ve kitap eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Hz. Davud Zebur
B) Hz. İsa Tevrat
C) Hz. Musa İncil
D) Hz. İbrahim Zebur

Soru 12
Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ateşten yaratılmışlardır.
B) Erkek veya dişi olabilirler.
C) Rablerine asla karşı gelmezler.
D) Şeytan meleklerin en büyüklerinden idi.

Soru 13
Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haber getiren
B) Gücü yeten
C) Hükmeden
D) Emin olan

Soru 13
Allah’ın belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne denir?

A) Kader
B) Kaza
C) Kıyamet
D) İman

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

A) Bayılmak
B) Ağlamak
C) Ağız dolusu kusmak
D) Namazda başkası duyacak kadar gülmek

Soru 16Bu Sorubankası www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Bu Soru Hatalı Olduğu İçin Kaldırılmıştır

A) ***
B) ***
C) ***
D) ***

Soru 17
Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Dört rekattır.
B) Farz bir namazdır.
C) Ziyade tekbirler alınır.
D) Güneşin doğmasıyla namaz vakti girer.

Soru 18
Teravih namazının hükmü nedir?

A) Farz
B) Vacib
C) Sünnet
D) Müstehab

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biridir?

A) İşaret etme
B) Çoğalmak
C) Kulluk
D) Huy

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir?

A) Mina
B) Müzdelife
C) Safa Merve
D) Mescidi Nebi

1.C — 2.A — 3.D — 4.B — 5.A — 6.C — 7.A — 8.B — 9.B — 10.D — 11.A — 12.C — 13.A — 14.B — 15.B — 16.A 17.C — 18.C — 19.B — 20.D